ÖN ITT VAN:
Találkozó az Állami Számvevőszék alelnökével Általános 

Találkozó az Állami Számvevőszék alelnökével

Az ÁSZ alelnöke fogadta a Kisvárosok Szövetségének elnökét

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke hivatalában fogadta Lipők Sándort, a Kisvárosok Szövetségének elnökét. Az éves rendszerességgel megrendezett önkormányzati találkozó keretében az alelnök bemutatta az ÁSZ által kialakított önkormányzati kockázati megfigyelő rendszert, és kitért az helyhatóságok tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalataira is. Warvasovszky Tihamér kiemelte: az ÁSZ ellenőrzései mellett önteszt-rendszerrel és évente elvégzett integritás-felméréssel is segíti az önkormányzatok szabályos működését és hatékony gazdálkodását.

Az Állami Számvevőszék 2010-ben kötött együttműködési megállapodást az önkormányzati szövetségekkel és ennek jegyében az ÁSZ vezetői évente szakmai egyeztetésre invitálják a települési érdekképviseletek vezetőit.

Az idei találkozók során az ÁSZ már fogadta a Megyei Jogú Városok Szövetségét, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét, valamint a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségét. A megbeszélések következő állomásaként 2018. július 24-én Warvasovszky Tihamér alelnök Lipők Sándorral, a Kisvárosok Szövetségének elnökével folytatott egyeztetést az önkormányzatok szabályszerű működéséről és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtéséről.

A találkozón Warvasovszky Tihamér bemutatta az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét, melyet az ÁSZ az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárása, és az ezzel kapcsolatos folyamatok, trendek bemutatása érdekében alakított ki. A rendszer keretében a Számvevőszék folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk kockázatát, valamint ellenőrzi, hogy vagyongazdálkodásuk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését.

Az alelnök hangsúlyozta: az új módszertannal jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség az önkormányzati alrendszerben, továbbá az ÁSZ településtípusonként értékelheti egyszerre nagyszámú, akár több száz önkormányzat pénzügyi- és vagyongazdálkodását. A kockázati megfigyelő rendszeren alapuló ellenőrzések keretében idén már le is zárult a Magyarországon található valamennyi, összesen 132 nagyközség értékelése, és várható, hogy az ÁSZ a jövőben elvégzi a teljes alrendszer ellenőrzését. 

Warvasovszky Tihamér kiemelte: az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai rámutattak, hogy az önkormányzatok eladósodásának kockázata jelentős mértékben csökkenthető a többségi tulajdonukban lévő társaságok működésének átláthatóságának megteremtésével. Emlékeztetett: az ÁSZ 2012 óta ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését is, melynek keretében napjainkig több száz társaság értékelése fejeződött be. Mint mondta: az ellenőrzéssorozat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy értékelje a közfeladat-ellátás megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntéseket, azok előkészítésének szabályszerűségét, illetve a tulajdonosi jogok nyújtotta eszköztár felhasználását.

Az ÁSZ alelnöke felidézte: a Számvevőszék idén felmérést készített az állami és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatairól és integritási helyzetéről. A 752 gazdasági társaság részvételével zajló kérdőíves kutatás számos kockázati tényezőre hívta fel a figyelmet, többek között rávilágított: a jogszabályban nem kötelezően előírt, de integritási szempontból fontos úgynevezett lágy kontrollokat viszonylag kevés társaság alkalmazza. Warvasovszky Tihamér beszámolt az önkormányzatok előírásoknak megfelelő, szabályozott működését segítő önteszt-rendszerről is, melynek keretében az érdeklődők – a 2014-es indulás óta – több mint 3000 alkalommal töltötték le az ÁSZ honlapjáról azSándor önteszteket.

Lipők Sándor, a Kisvárosok Szövetségének elnöke a megbeszélésen előremutatónak ítélte a Számvevőszék önkormányzatokat támogató önteszt-rendszerét, és üdvözölte az ÁSZ kockázati megfigyelésen alapú ellenőrzési programjának elindítását. Mint mondta: hasznos lenne, ha az önkormányzatok működésének más területeit is érintenék ahhoz hasonló ellenőrzések, mint amilyeneket az ÁSZ végez a pénzügyi, vagyongazdálkodási és szabályszerűségi értékelései során. Lipők Sándor a találkozón nehézségként számolt be a kisebb településeken jellemző szakemberhiányról, mely jelentős akadályt jelent az önkormányzatok adminisztratív feladatainak ellátása során.

Forrás: https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/az-asz-alelnoke-fogadta-a-kisvarosok-szovetsegenek-elnoket

Related posts