ÖN ITT VAN:
Tájékoztatás a Manorka projekt indulásáról Általános 

Tájékoztatás a Manorka projekt indulásáról

2014. szeptember 4-én Marcaliban tartotta a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 3. workshoppját a Manorka projekt keretében az időskorúak ellátásának tapasztalatairól, annak javítási lehetőségeiről.

A tanácskozást Dr. Sütő László Marcali város polgármestere nyitotta meg, köszöntve az érdeklődőket, akik Somogy településeiről érkeztek, de eljöttek a városi nyugdíjas egyesületek képviselői is, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és Katolikus Karitasz kérdéssel foglalkozó szakemberei is.

Elsőként Schmidt Jenő Úr Tab város polgármestere, a TÖOSZ Elnöke adott tőle megszokott módon részletes tájékoztatást a Manorka projekt indulásáról, jelenlegi helyzetéről, külön kiemelve a nők esélyegyenlőségi lehetőségeivel foglalkozó terültet, a járási szintű államigazgatás pillanatnyi helyzetét, változásokat és ezzel párhuzamosan az önkormányzatok azon belül is a kisebb települések megváltozott lehetőségeit, felelősségkörét.

Másodikként, Lipták Rita Márta a Marcali Járási Hivatal vezetője mutatta be az időskorú ellátásban, az állam szerepvállalását, melyben külön is kiemelte, hogy a járási ügysegédek közreműködésével elsődleges célja a hivatalnak, hogy ne csak megvárja az igényjogosultak jelentkezését, hanem azokat fel is kutassa. Az előadás közben kialakult beszélgetésből egyértelművé vált, hogy az állam szerepvállalása ott egyértelmű, ahol mérlegelési lehetőség nincs és a törvény erejénél fogva járnak juttatások, míg az önkormányzati szerepvállalás a bonyolultabb hely és személyismerő feladatoknál jelenik meg.

Harmadikként Hartal Katalin a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Igazgatója mutatta be az intézmény tevékenységét. A szolgáltató központ a szociális ellátás valamennyi területével foglalkozik és sok esetben nem csak a város, hanem több község számára is szolgáltatást nyújt. Így a pl. a jelzőrendszeres segítségnyújtás területén 7 telephelyen 38 település számára végzi a munkát, de a szociális feladatok döntő többségében 12 település az, amely a város környezetében együttműködik. Külön szólt a városban működő klubok és bentlakásos intézmények helyzetéről. Kiemelve beszélt a házi segítségnyújtás problémáiról, gondjairól, ahol folyamatos személyi bővítésre van szükség, melyet a nem kielégítő finanszírozás gátolt. Beszélt a jövőbeni fejlesztésekről is, mely összhangban a korábbi előadók által mondottakról, külön is kihangsúlyozta, hogy indokolt a bentlakásos intézmény felújítása, illetve egy új legalább 50 fh-es otthon létesítése, melyek összhangban állnak a város vezetés elképzeléseivel is.

A hozzászólásokat követően, melyek megerősítették, aláhúzták az elhangzottakat Dr. Sütő László zárszavában elmondta, hogy 1989-ben 4 fővel alakult az akkori szociális intézmény, melyben ma 67-en dolgoznak, mintegy megerősítve az elhangzottakat az önkormányzati feladatok változásáról és a szociális munka fontosságáról.

Related posts