ÖN ITT VAN:
Manorka konferencia Visegrád Általános 

Manorka konferencia Visegrád

A “Fókuszban az idősellátás és a szociális ellátórendszer átalakítása” című konferenciát 2016. április 1-jén rendezték meg Visegrádon polgármesterek, jegyzők és más önkormányzati szakemberek részvételével. Ezt követően az érdek-képviseleti szervezetek közgyűléseket és elnökségi üléseket tartottak.

A program Sütő Lászlónak, a KÖOÉSZ alelnökének, Marcali polgármesterének előadásával kezdődött, melynek címe: Az idősellátás helyzete Magyarországon. Beszámolt a szövetség vezette munkacsomag eredményeiről, majd arról beszélt, hogy a három évvel ezelőtti kezdéskor mindenki úgy képzelte, hogy a jövőben a bentlakásos intézmények működtetése, fenntartása lesz a meghatározó az idősgondozásban. Az időben haladva kiderült, hogy ez az ellátási forma csak egy a lehetőségek sorában. A főcélkitűzés pedig az lett, hogy az idős embereket minél tovább otthon tudjuk tartani, megadni számukra azt a lehetőséget, hogy öregségüket méltósággal éljék meg, és otthon, saját környezetükben tölthessék mindennapjaikat. A magyarországi workshopok, illetve a Norvégiában tett tanulmányút is azt erősítették meg, hogy ez a helyes irány. A program tapasztalatait szakmai kiadványban összesítették, és azt valamennyi városhoz eljuttatják. Sütő László ezután a települések – főleg az aprófalvak – elöregedéséről, és az egyedül maradó idősek számának növekedéséről beszélt. Ezután a jelenlegi gyakorlatot elemezte, kiemelve a pótolni valókat – szervezeti,
szakmai, pénzügyi szempontból egyaránt. Néhány példát sorolt:

– szociális étkeztetés: ezt a szolgáltatást minél szélesebb, tágabb körre ki kell bővíteni.
– házi segítségnyújtás: ez az a terület, amely a legalulfinanszírozottabb.

Kiemelten fontos, hogy ahol lehet, az önkormányzat segítse anyagilag a helyben működő civil és karitatív szervezeteket. Lényegesen több ennek a hozadéka, mint az esetlegesen befektetett összeg.

– idősotthonok: emelni kell a színvonalon, szállodai szintű intézményekre lenne szükség, hiszen az emberi méltóság az élet vége felé a legfontosabb.

Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere “Önkormányzati jó gyakorlat bemutatása az idősellátásban” – Fókuszban Orosháza városának szociális ellátórendszere című előadásában elmondta, hogy intézményi ellátottság szempontjából helyzetük jó, hiszen rendelkeznek kórházzal több orvosi rendelővel, szociális intézménnyel, gyógyszertárral. De több olyan intézményt és egyéb szolgáltatási formákat is működtetnek, amelyek túlmutatnak a törvényi kötelezettségeken. 

Karácsonyi Magdolna, Budapest XIII. kerület aljegyzője a szociális ellátórendszer átalakításának önkormányzati nézőpontjairól beszélt. Az önkormányzat mint munkáltató, fenntartó és a közigazgatási területén élő állampolgárokért felelősséggel tartozó, számukra közszolgáltatásokat nyújtó közhatalom. Egyetértett azzal, hogy mindaddig az otthonában éljen az idős ember, amíg az lehetséges. Látni kell azonban azt is – tette hozzá –, hogy a kormányzat által támasztott feltételek szigorodtak, a szabályok nem minden esetben segítik elő a hatékony ellátást. 

Szopka Zsolt szervezeti igazgató, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének igazgatója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatellátásáról tartott előadást. Konkrét számadatokkal szolgált a szociális területen ellátottak számáról, az ellátási formákról. A jövő feladatai közül az kiemelte a szakápolási tevékenység kiterjesztését, az ellátórendszer hatékonyságának növelését, szakmafejlesztést, ezen belül továbbképzések szervezését, szakmai műhelyek működtetését. 

Nyitrai Imre, az EMMI Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára Kormányzati intézkedések, tervek az idősellátásban címmel tartott tájékoztatót. Részletesen beszélt a kormányzati intézkedések céljáról: célzottabb szolgáltatásnyújtás kialakítása és az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá és igazságosabbá tétele. Módosulnak a házi segítségnyújtás szabályai, melyben átalakul a nappali ellátás, és külön kategória lesz a szociális segítés és a nagyobb szakmai felkészültséget kívánó személyi gondozás.  Szakosított ellátások területén a három fő változás: az emelt szintű férőhelyek átminősítése, az átmeneti ellátási formák megszüntetése és az idősek otthonában szakápolást nyújtó komplex ellátás létrehozása.

Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős helyettes államtitkára “Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések” – az eddigi reformok és jövőbeni tervek című előadásában kitért az önkormányzati feladatellátás változásaira, amelyek a többi között a szociális területet is érintették. Itt is változott a feladatellátás, átalakult a segélyezés rendszere, a családsegítés, és a házi segítségnyújtás is. Sajnos a polgármesterek bérének rendezése kapcsán nem tudott jó hírekkel szolgálni, de hozzátette, hogy a kormányzat törekszik megoldást találni a kialakult helyzetre. A minisztérium által nyújtandó támogatásokra a pályázati kiírások egy része már elkészült, s a közeljövőben valamennyi pályázati kiírás megjelenik. 

A Miniszterelnökség képviseletében Fejlesztési lehetőségek önkormányzatoknak /a TOP-on túl – A Norvég Alap jövőbeni tervei és lehetőségei, egyéb fejlesztési források címmel Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár adott tájékoztatást az eddigi eredményekről és a Norvég Alappal folytatott tárgyalásokról. Elismeréssel szólt a TÖOSZ szakmai munkájáról a MANORKA-projekt végrehajtása kapcsán. A jövőbeni tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy az új hétéves periódusban (2014–2021) Magyarország részesedése nem csökkent az előzőekhez képest. A várható támogatási prioritások az alábbiak:

– innováció, kutatás;
– oktatás és versenyképesség;
– társadalmi befogadás, fiatalkori munkanélküliség és szegénycsökkentés;
– környezetvédelem, energia, éghajlatváltozás és szén-dioxid kibocsátás csökkentés;

– kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadság;
– bel- és igazságügyi fejlesztések (beleértve a migrációs kérdéseket)

 

A tervezett ütemezés szerint 2017 végére jelenhetnek meg a pályázati kiírások. Mi lesz veled, magyar falu? címmel Szabó Gellért, az MFSZ elnöke, Szentkirály község polgármestere számolt be a szövetség eredményeiről a MANORKA-projektben. Az életen át tartó tanulás és az önkormányzatok: hogyan tovább a MANORKA projekt után? című előadást közösen tartotta meg Várkonyi Zoltán, az Európai Hálózat az Alapkészségekért (EBSN) vezetőségének tagja és Vincze Zsolt, a SZETT projektvezetője. Kiemelték: fő célkitűzésük az önkormányzatok támogatása az életen át tartó tanulás szemléletének helyi meghonosításában és fejlesztésében, valamint az önkormányzat aktívabb szerepének segítése a helyi felnőtt tanulás, a közösségi tanulás ösztönzése tekintetében. A szakmai nap további programjaként közgyűlést tartott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata és a KÖOÉSZ. Elnökségi ülést tartott a TÖOSZ és az MFSZ, sor került a TÖOSZ Közigazgatási Szakmai Szekciójának és az Esélyegyenlőségi Munkacsoport ülésére is. A konferencián elhangzott előadások letölthetők a www.manorka.net honlapról.

 

 

Related posts